Firma Sony ogłosiła letnią promocję na kamkorder PXW-X70.

Promocja jest skierowana wyłącznie do użytkowników końcowych w niektórych krajach (w tym także w Polsce).

Zakup kwalifikującego się Produktu w Okresie promocji uprawnia do otrzymania premii cash back, w wysokości 648 zł (150 EUR).
Kursy wymiany obowiązują w okresie od 07/06/2017 do 31/10/2017 i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 • Data rozpoczęcia (najwcześniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 07/06/2017
 • Data zakończenia (najpóźniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 30/09/2017
 • Data zakończenia przyjmowania on-line wniosków o premię cash back: 31/10/2017


Jak wziąć udział w promocji:

 1. Dokonaj zakupu kwalifikującego się produktu w okresie promocji.
 2. Zeskanuj fakturę.
 3. Zrób zdjęcie numeru seryjnego produktu.
 4. Przygotuj dane rachunku bankowego. Szczegóły dotyczące formatów IBAN i BIC można znaleźć w sekcji „Najczęstsze pytania”. Nie używaj spacji.
 5. Kliknij tutaj i wypełnij formularz udziału.

W ramach tego procesu otrzymasz:

 1. 13-cyfrowy kod rejestracyjny rozpoczynający się od 146759…
 2. E-mail potwierdzający z informacją, że wniosek został zaakceptowany, wymaga uzupełnienia lub został odrzucony
 3. W przypadku akceptacji wniosku otrzymasz potwierdzenie, że premia zostanie wkrótce przekazana na konto.


Z promocji mogą skorzystać tylko Użytkownicy końcowi mieszkający lub mający siedzibę i posiadający rachunek bankowy w wymienionych poniżej krajach. Wypłata premii cash back nastąpi we wskazanych poniżej walutach, odpowiednio do kraju, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje o kamkorderze PXW-X70 można znaleźć w sklepie internetowym Studiotech.