Szanowni Państwo,

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jako administrator Studiotech Poland Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z naszą działalnością oraz przesyłaniem informacji branżowych, informowaniem o seminariach, wykładach i dniach otwartych.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bażanciej 53, tel.: 22 6441025 email: studiotech@studiotech.pl
  2. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji/kontaktów z naszą firmą.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontynuowania współpracy ze Studiotech Poland Sp. z o.o. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy lub realizacja usług powiązanych.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanym ze Studiotech Poland Sp. z o.o. Odbiorcami danych będą tylko zleceniobiorcy Studiotech Poland Sp. z o.o. i instytucje upoważnione z mocy prawa, dla których dostęp jest niezbędny do wykonania umowy.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
  8. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa lub email: ido_studiotech@studiotech.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.

Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Studiotech Poland Sp. z o.o. narusza przepisy Rozporządzenia.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.


Z poważaniem,

Elwira Machowska
Wiceprezes Zarządu