top of page

Odejdź od SAN i zaadoptuj HCI!


Zespoły IT przedsiębiorstw szukają dziś sposobów na dostarczanie usług informatycznych z szybkością i wydajnością operacyjną usług chmury publicznej, takich jak AWS, Azure i Google. W przeszłości tradycyjna infrastruktura informatyczna - z oddzielnymi macierzami dyskowymi, sieciami SAN oraz serwerami - pomagała informatykom w realizacji celów o znaczeniu krytycznym.

Nie jest ona jednak dobrze przystosowana do rosnących wymagań aplikacji i szybkiego tempa pracy we współczesnych przedsiębiorstwach. Silosy tworzone przez tradycyjną infrastrukturę zwiększają złożoność na każdym etapie, zaczynając od wdrożenia do zarządzania, co utrudnia szybkie reagowanie na stale zmieniające się priorytety firmy. Pozostaje pilna potrzeba innowacji i zmiana modelu infrastruktury przedsiębiorstwa, która umożliwi specjalistom IT pracować mądrzej, a nie ciężej. Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI) istnieje już od ponad dekady, upraszcza ona operacje w centrach danych i umożliwia szybsze skalowanie przy niższych kosztach niż w przypadku tradycyjnej infrastruktury. Na przestrzeni lat HCI przeszła znaczącą transformację i obecnie jest w stanie obsługiwać zdecydowaną większość nowoczesnych aplikacji na wspólnej platformie. Obecnie HCI umożliwia organizacjom obsługę ich serwerowni w modelu Software-Defined Datacenters (SDDC) jako chmury prywatne, a także płynnie integruje chmury prywatne i publiczne w jednolitą chmurę hybrydową. Istnieje osiem kluczowych powodów, dla których organizacje zastępują starzejącą się infrastrukturę SAN na nowoczesną infrastrukturą HCI. Przyjrzyjmy się im.


I. Prostota obsługi za pomocą jednego kliknięcia

Tradycyjna infrastruktura składa się z wielu warstw, z których każda posiada własny dedykowany interfejs zarządzania. Każdy z tych interfejsów ma swoją własną krzywą uczenia się, co prowadzi do konieczności posiadania dedykowanych specjalistów w każdym obszarze. Jest to część powodu, dla którego wiele typowych zadań wymaga rozległej współpracy między zespołami, co może spowalniać inicjatywy i utrudniać szybkie wykonanie zadań. HCI integruje te rozbieżne warstwy w jedną platformę infrastrukturalną i interfejs zarządzania. Umożliwia to specjalistom wykonywanie zadań bez konieczności czekania na na dedykowanych specjalistów, co skutkuje większą produktywnością. Ponadto, usprawniona natura HCI umożliwia łatwą automatyzację wielu procesów, które tradycyjnie wymagały ręcznej pracy. Zaawansowane rozwiązania HCI, takie jak Nutanix, wykorzystują wbudowaną inteligentną automatyzację, aby zautomatyzować wdrożenie rozwiązania w jednej lub w wielu geograficznie rozproszonych lokalizacjach jednocześnie. Nutanix automatyzuje również aktualizacje od firmware'u poprzez warstwy oprogramowania HCI i hypervisor. Podobnie można skorzystać z funkcji opartych na AI/ML, takich jak automatyczne prognozowanie pojemności, proaktywne dopasowywanie wielkości maszyn wirtualnych oraz automatyzacja ukierunkowana na konkretne aplikacje, bez konieczności skomplikowanej konfiguracji lub integracji. Oznacza to automatyzację jednym kliknięciem i jeden interfejs zarządzania dla całej infrastruktury. Wyniki? Znaczne ograniczenie czasu i wysiłku potrzebnego do wdrożenia i utrzymania infrastruktury, co pozwala zespołom IT skupić się na najważniejszych inicjatywach.

II. Doskonałe TCO i skalowalność

Jednym z najtrudniejszych i najdroższych aspektów projektowania i wdrażania tradycyjnej infrastruktury jest niepewność planowania, ile zasobów będzie potrzebnych w całym cyklu życia rozwiązania. Przewidywanie przyszłości jest trafione lub nietrafione, dlatego wiele firm znacząco nad przewiduje, aby uniknąć jeszcze gorszego scenariusza - braku zasobów, gdy są one potrzebne. Prowadzi to do nadmiernych wydatków na początkowy zakup i może skutkować nieefektywnością kosztową. HCI wykorzystuje zintegrowane silniki prognozowania i rekomendacji, które pomagają wyeliminować zgadywanie. Klienci mogą po prostu dodać to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują. Skalowanie odbywa się w małych przyrostach, dzięki czemu wystarczy zakupić zasoby na przewidywalną przyszłość. Dodatkowo, ilość mocy obliczeniowej i pamięci masowej może być skalowane w różnych proporcjach lub niezależnie, gdy zapotrzebowanie na jeden rodzaj zasobów rośnie szybciej niż inne. Ponadto wydajność i pojemność skaluje się liniowo i przewidywalnie, która automatycznie redystrybuuje dane w miarę dodawania nowych węzłów lub zasobów. Zapewnia to lepszą efektywność kosztową, pozwalając zespołom IT na optymalizację inwestycji. Krótko mówiąc, HCI zapewnia elastyczność i skalowalność chmury w postaci infrastruktury w siedzibie firmy, umożliwiając niezakłócone skalowanie i rozbudowy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

III. Optymalizacja wydajności

Spójna i przewidywalna wydajność jest kluczem do wspierania krytycznych dla biznesu baz danych i aplikacji. Jest to szczególnie ważne w dynamicznych środowiskach, gdzie dane stale rosną, a biznes wymaga ciągłej dostępności. Jedną z istotnych zalet HCI jest to, że gdy do środowiska dodawane są kolejne zasoby obliczeniowe i pamięci dyskowe, wydajność pamięci dyskowej rośnie liniowo wraz z jej pojemnością. W rezultacie aplikacje będą stale obserwować wysoką wydajność w miarę ich rozwoju i rozbudowy. W tym miejscu pojawia się mechanizm „data locality”. W momencie zapisu danych przez aplikacje, jedna ich kopia jest przechowywana na tym samym węźle co aplikacja, dzięki czemu można je pobrać bez konieczności korzystania z sieci. Zapewnia to nie tylko najniższe możliwe opóźnienia, ale także zapobiega przeciążeniu sieci nawet w bardzo dużych środowiskach. Lokalizacja danych i zintegrowane przetwarzanie pamięci masowej umożliwiają również HCI maksymalne wykorzystanie najnowszych innowacji sprzętowych w zakresie pamięci masowej, m.in. NVMe, SSD oraz tradycyjnych dysków obrotowych.


IV. Ciągła dostępność.

Nikt nie kwestionuje potrzeby stosowania solidnych rozwiązań dla zapewnienia ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii (BCDR) w celu wsparcia krytycznych aplikacji biznesowych. Jednakże, wszystkie firmy stoją w obliczu konkurujących ze sobą priorytetów. Czy budżet powinien zostać przeznaczony na nową infrastrukturę wirtualnych desktopów (VDI), aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie wsparcia pracowników zdalnych? Czy powinien zostać wykorzystany do wdrożenia polisy ubezpieczeniowej na wypadek katastrofy, ransomware lub przestoju? HCI zapoczątkowało nowy model BCDR, umożliwiając uruchamianie aplikacji i obciążeń na jednej platformie, która obejmuje całe przedsiębiorstwo, zapewniając jednocześnie niezrównaną dostępność i wydajność. Pojedyncza platforma, która obejmuje całe przedsiębiorstwo, zapewnia jednocześnie niezrównaną dostępność, wydajność oraz prostotę. Poprzez ujednolicenie infrastruktury w jedną strukturę danych i jednej płaszczyzny zarządzania, firmy mogą uruchamiać i chronić swoje aplikacje w dowolnej skali, korzystając z wielu warstw zintegrowanej ochrony, niezależnie od lokalizacji. Architektura HCI rozdziela usługi infrastrukturalne na każdy węzeł w klastrze i wykorzystuje algorytmy obliczeń rozproszonych, aby utrzymać usługi zawsze w gotowości do pracy. Klastry są chronione przed awariami dysków, węzłów i szaf dzięki zautomatyzowanym algorytmom samoleczenia, które odbudowują dane z replik inteligentnie rozmieszczonych w klastrze. Ponadto dane są stale monitorowane i sprawdzane pod kątem spójności, a administratorzy mogą wybrać liczbę jednoczesnych awarii, przed którymi będą chronieni, w zależności od obciążenia. Jeśli dojdzie do awarii, maszyny wirtualne można uruchomić w innych centrach danych lub nawet w chmurze publicznej, wykorzystując replikację na poziomie maszyn wirtualnych ze spójnością aplikacji i automatyzacją runbooków w celu szybkiego i łatwego odtworzenia. Aby spełnić wymagania dotyczące zgodności z przepisami oraz ochronić się przed atakami ransomware, platforma integruje się z czołowymi technologiami do tworzenia kopii zapasowych.

V. Jedna skonsolidowana platforma dla wszystkich obciążeń.

Przedsiębiorstwa na całym świecie zmagają się z różnorodnymi aplikacjami i obciążeniami, które działają w wielu różnych środowiskach. W tradycyjnym środowisku trójwarstwowym, aplikacje tworzą unikalne wymagania, które często powodują konieczność tworzenia dedykowanych silosów infrastruktury, które są zoptymalizowane do rozwiązywania konkretnych problemów. Na przykład, jeśli Twoja organizacja wdraża VDI, jest to prawdopodobnie wdrożone na dedykowanej infrastrukturze aby zapobiec problemom takim jak bardzo duże obciążenie w godzinach rozpoczęcia pracy przez użytkowników czy operacje rekompilacji negatywnie wpływają na obciążenia baz danych. Podobnie, biura zdalne często mają znacznie inne wymagania dotyczące infrastruktury niż centrum danych. Obciążenia chmurowe tworzone we własnym zakresie są często wdrażane do chmury w celu optymalizacji pod kątem elastyczności i prostoty wdrożenia. Takich przykładów jest znacznie więcej. Dzięki HCI możesz uruchomić wszystkie swoje obciążenia na jednej platformie, maksymalizując wydajność, efektywność zasobów i koszty. Umożliwia to efektywne działanie wielu obciążeń o bardzo różnych wymaganiach na tej samej platformie infrastrukturalnej. Pojedyncza, zunifikowana platforma umożliwia harmonijne zarządzanie wszystkimi obciążeniami w całym stosie infrastruktury. HCI zapewnia również proste, skalowalne i inteligentne rozwiązanie pamięci masowej definiowanej programowo, konsolidujące pamięć plikową, obiektową oraz blokową wszystko w ramach tej samej platformy. W rezultacie, gdy zespoły IT stają się bardziej proaktywne, a mniej reaktywne, mogą pracować inteligentniej i poświęcić więcej czasu na wartościowe projekty które posuwają firmę do przodu.

VI. Najprostsza droga do hybrydowej i wielochmurowej infrastruktury.

W dzisiejszej erze innowacji cyfrowych wiele organizacji musi wspierać najnowocześniejsze usługi programistyczne, jednocześnie kontynuując zarządzanie starszymi aplikacjami, które pozostają kluczowe dla działalności biznesowej. Konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania biznesowe sprawia, że usługi chmury publicznej są niezwykle atrakcyjne; jednak modele wdrażania różnią się znacznie między tradycyjną infrastrukturą a chmurami publicznymi. Istnieje pilna potrzeba jednej platformy, która może obejmować chmury prywatne, publiczne, aby operatorzy mogli zarządzać swoimi tradycyjnymi i nowoczesnymi aplikacjami obok siebie za pomocą spójnej platformy chmurowej. HCI szybko stało się podstawą do prowadzenia operacji IT w chmurze hybrydowej. Rozwinęło się w celu optymalizacji rozwoju aplikacji wewnętrznych i daje organizacjom możliwość przenoszenia danych i aplikacji pomiędzy środowiskami chmurowymi i lokalnymi . Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu HCI, przejście do chmury hybrydowej staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Najlepsze obecnie rozwiązania HCI zapewniają korzyści płynące z chmury publicznej, jednocześnie wspierając bezproblemową integrację i zapewniając wspólną platformę zarządzania dla środowiska chmury hybrydowej i lokalnej.


VII. Zintegrowane zabezpieczenia

Dzisiejsze cyberataki są bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia, a wrażliwe dane są bardziej narażone niż kiedykolwiek.

W miarę jak organizacje dodają coraz to nowsze środowiska, aplikacje i architektury chmurowe do często już złożonej sieci IT, nieświadomie narażają się na szereg zagrożeń. Poleganie na zaporach ogniowych w celu utrzymania hackerów od naszych sieci nie jest już wystarczające. Zadania takie jak reagowanie na incydenty, zgodność z przepisami zgodność z przepisami, skanowanie podatności, analiza złośliwego oprogramowania, konfiguracja zapory są bardzo czasochłonne. Na domiar złego, tradycyjne stosy infrastruktury składają się z produktów wielu dostawców, a każdy komponent stosu musi być zabezpieczony i utrzymywany w zgodności z przepisami i zleceniami niezależnie. Nadszedł czas na proaktywne podejście do bezpieczeństwa i ochrony danych. HCI tworzy zaufany fundament dla Twoich aplikacji, zapewniając zintegrowane podejście security-first dla infrastruktury w celu ochrony przed zagrożeniami na każdej warstwie. Jego ujednolicona infrastruktura zmniejsza powierzchnię ataku dla hackerów, a zintegrowana mikro-segmentacja zapobiega rozprzestrzenianiu się udanych ataków w całym środowisku. Zautomatyzowana aktualizacja ułatwia szybkie reagowanie na krytyczne luki i zachowanie zgodności z przepisami. Szyfrowanie danych można wdrożyć za pomocą dysków samoszyfrujących (SED) i zewnętrznych serwerów zarządzania kluczami (KMS) lub może być realizowane w całości za pomocą oprogramowanie bez konieczności stosowania dysków SED i systemów KMS. Nie trzeba niczego dodatkowego instalować ani konfigurować. HCI umożliwia dodanie do środowiska szyfrowania danych w stanie spoczynku zgodnego ze standardem FIPS w ciągu kilku minut. Zapewnia pełną ochronę bezpieczeństwa po wyjęciu z pudełka, dzięki czemu można zapewnić bezpieczeństwo środowiska bez przekraczania budżetu.


VIII. Chroń swoją wolność wyboru i zachowaj maksymalną elastyczność.

Większość produktów SAN to rozwiązania firmowe, zaprojektowane do uruchamiania specjalnie skonstruowanego oprogramowania na specjalnie skonstruowanym sprzęcie. Konstrukcje te ograniczają wybór elastyczności platformy w zakresie sposobu i miejsca uruchamiania aplikacji i obciążeń roboczych, a także nie dają się łatwo rozbudować się o środowiska chmurowe. HCI to rozwiązanie skoncentrowane na oprogramowaniu, zaprojektowane do działania na szerokiej gamie platform sprzętowych i w chmurze publicznej. Zapewnia to zespołom IT elastyczność i sprawność w zakresie wdrażania na platformach i w środowiskach, które najlepiej odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa. Nutanix- najpopularniejsza obecnie technologie HCI oferują szeroki wybór sprzętu i hyperwizora wraz z elastycznością dla organizacji, aby skalować się zgodnie z ich potrzebami biznesowymi. HCI daje zespołom IT możliwość wyboru pamięci masowej i usług związanych z danymi takimi jak usługi plikowe, blokowe, obiektowe. Jest na tyle elastyczny, że może być wdrażany jako fundament dla chmur prywatnych, a także może być rozszerzony na chmury publiczne w celu ujednolicenia operacji w całej chmurze hybrydowej.


Czas zostawić SAN w przeszłości.

HCI oferuje pragmatyczne i przyszłościowe podejście do infrastruktury i stawia IT w lepszej pozycji do wspierania celów biznesowych zgodnie z tempem transtformacji cyfrowej. Zarówno Gartner, jak i Forrester wskazują Nutanix jako lidera w dziedzinie HCI, i nie bez powodu. Zamiast po prostu pakować tradycyjną architekturę 3 warstwową w inną formę, Nutanix HCI wprowadza do centrum danych infrastrukturę podobną do chmury dzięki unikalnej architekturze rozproszonej, umożliwiając wszystkie korzyści, które omówiliśmy powyżej. Zainteresowany? Skontaktuj się z nami, aby wypróbować Nutanix w swojej organizacji.


--------------

Zachęcamy do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy

lub telefonicznie:

Ewa Kordek | Key Account Manager | +48 512 854 636Comments


bottom of page