top of page

Studiotech TransApp

Zaoferowane, przez firmę Studiotech Poland,  rozwiązanie bazuję na dwóch platformach dedykowanych dla AI. 


Pierwszą i główną platformą  jest autorskie rozwiązanie bazujące na wytrenowanych modułach STT-TTS. W zintegrowanym systemie zarządzania dokumentami wspomniany moduł STT,  wykorzystuje najnowsze technologie AI i ML do transkrypcji danych audio. Moduł ten charakteryzuje się wysoką dokładnością i zdolnością do nauki na podstawie danych wejściowych, co zapewnia ciągłe udoskonalanie procesu rozpoznawania mowy.

 

Jego funkcjonalność integruje się z centralną bazą danych, która gwarantuje bezpieczne przechowywanie transkryptów oraz łatwy dostęp do nich przez backend systemu.

Moduł STT współdziała z parserem dokumentów oraz parserem obrazów, pozwalając na przetwarzanie informacji z różnorodnych źródeł. Parser dokumentów analizuje i przetwarza tekst z formatów takich jak DOC lub PDF, natomiast parser obrazów zastosowano do ekstrakcji tekstu z materiałów graficznych za pomocą technologii OCR.

 

Obie usługi mogą przesyłać dane do modułu tłumaczenia, wspierając funkcję wielojęzyczności i komunikacji międzynarodowej. 


Dane przetworzone przez system mogą być następnie wykorzystane przez moduł syntezatora mowy (TTS), który umożliwia konwersję tekstu na mowę. Jest to szczególnie istotne dla użytkowników wymagających danych w formacie audio, w tym osób niedowidzących lub niewidomych. 

Dodatkowo, system wyposażono w funkcjonalność eksportowania dokumentów (Document Exporter), która pozwala na zapisywanie przetworzonych danych w różnych formatach plików, ułatwiając ich dystrybucję i archiwizację. 
System jest skalowalny i modułowy, dzięki czemu może być dostosowany do indywidualnych potrzeb, zapewniając wydajność, elastyczność i wysoką jakość zarządzania dokumentacją
Część środowiska jest budowana w oparciu o rozwiązanie IBM Warson X. Jest to platforma danych i AI. Obejmuje ona trzy podstawowe komponenty, których celem jest pomoc w skalowaniu oraz przyspieszeniu działania AI na podstawie zaufanych danych firmy. 

Platforma Watson x jest oparta na otwartych technologiach, które między innymi zapewniają zastosowanie różnych modeli używanych w przedsiębiorstwie oraz zapewniają ich zgodność. 

Jako rozwiązanie, Watson X został zaprojektowany z myślą o zasadach przejrzystości, odpowiedzialności. Dzięki temu umożliwia on łatwiejsze tworzenie i wdrażanie aplikacji AI. 

Jednym z elementów środowiska jest możliwość skalowania obciążeń AI przy użyciu wszystkich danych. 

Dodatkowo nasze rozwiązanie zawiera przetrenowane modele AI dedykowane dla zagadnień tekstowych.

Platforma dostępowa oraz GUI, mogą zostać stworzone od podstaw  w sposób dedykowany dla każdego klienta.

Samo środowisko, w przypadku konieczności poszerzenia zakresu funkcjonalności, może stanowić ciekawą podstawę technologiczna dla każdej firmy. Samo rozwiązanie może zostać rozbudowane o funkcjonalności text to speech, deepfake itd. 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

bottom of page